1918 — 1939

3
Vstříc moderně
První světová válka s sebou přinesla velkou hospodářskou krizi, která vyústila ve fúzi několika podniků, které se výrobou moderního ohýbaného nábytku zabývaly. V roce 1924 tak spojením Thonetu s akciovou společností Kohn-Mundus, jež byla nástupcem konkurenta Thonetu, značky Jacob & Josef Kohn a Mundus, vznikl koncern Thonet-Mundus. Fungoval až do roku 1946 a byl ve své době jedním z největších výrobců nábytku vůbec. Původní továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala vývojovým centrem celé společnosti, která i nadále exportovala výrobky do celého světa.
Zároveň přizpůsobovala výrobu novým požadavkům a modernímu životnímu stylu, který od 20. let začali propagovat modernističtí designéři a architekti. Thonetovy židle byly vzorem ve své jednoduchosti a ekonomičnosti, tedy kvalitách, které funkcionalisté propagovali. Ohýbaný nábytek pro značku Thonet-Mundus v této době navrhovala taková esa, jako byli designéři Josef Hoffmann, Adolf Gustav Schneck či Josef Frank. Zároveň si výrobky Thonet oblíbili i přední architekti, včetně Le Corbusiera. V této době ale také na významu stále více nabývá moderní nábytek z ocelových trubek, na který se posléze zaměřují i některé podniky koncernu, ale také například firma Slezákovy závody, která se výrobou kovového nábytku v Bystřici pod Hostýnem zabývala již od roku 1908.
Thonetova kartotéka čítá několik tisíc produktových karet s detailně vyplněnými evidenčními údaji.
První československý prezident Tomáše Garriguea Masaryka sedící za stolem značky Gebrüder Thonet.

Thonet-Mundus

V roce 1917 se firma Jacob & Josef Kohn spojila se společností Mundus. V roce 1921 se společnost Gebrüder Thonet transformuje na akciovou společnost Thonet AG a o tři roky později se spojuje s koncernem Kohn-Mundus, čímž vzniká největší nábytkářský koncern světa Thonet-Mundus, který vede Leopold Pilzer, zakladatel značky Mundus.
Titulní strana katalogu ukazuje mapu Československa s vyznačenými továrnami koncernu Thonet-Mundus.
Hasičský sbor byl a je důležitou složkou bezpečnosti továrny na ohýbaný nábytek.

Hasičský sbor

Hasičský sbor hrál v továrně v Bystřici pod Hostýnem zásadní úlohu již od roku 1873, kdy v ní vypukl ničivý požár. Od té doby byl sbor na podobné situace cvičen. Požár pak znovu vypukl například v roce 1889. V roce 1907 byl v Bystřici instalován požární rozvod vody s 26 hydranty a 18 metrů vysokým vodojemem. V roce 1923 takto slavil hasičský sbor 50. výročí svého vzniku.

Více o počátcích revoluce ohýbaného nábytku si můžete přečíst v knize +− 160 let

O knize