VZNIK A EXPANZE
OHÝBANÉHO NÁBYTKU 
Z BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Vznik a expanze ohýbaného
nábytkU z Bystřice
pod Hostýnem

Místo získává genius loci díky momentům, které se v něm odehrály. Továrna, založená v Bystřici pod Hostýnem Michaelem Thonetem, funguje nepřetržitě od roku 1861 až dodnes.
Připomínáme si to vždy, když procházíme budovami starého závodu. Cihly, ze kterých byl kdysi postaven, byly a stále jsou svědky událostí, které její směřování výrazně ovlivňují. Historie tohoto místa se píše dál, věříme, že zažije ještě minimálně dalších 6 generací, které ji budou posouvat vpřed.
Díky této speciální příležitosti vznikl souhrn příběhů, které odkrývají důležité momenty továrny v publikaci +- 160. Hovoří o tom, jak ohýbané dřevo ohýbalo i lidské životy…

Příběhy

1796—
—2021

objevte celý
příběh ohÝbaného nábytku

Kniha +− 160 let, jejímž autorem je Adam Štěch, vznikla za podpory společnosti TON. Na 259 stranách mapuje historické události, zajímavosti a vývoj ohýbaného nábytku z Bystřice pod Hostýnem.